ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC พระนครศรีอยุธยา > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน พระนครศรีอยุธยา > ทรัพยากร-ความรู้

ข้อสงสัยการส่งข้อมูลของเคส กายภาพบำบัด?

เนื้อหา

คำภาม.

ส่วนของกายภาพสามารถเพิ่มแยกได้มั้ยค่ะ ถ้าในกรณีที่เราจะส่งข้อมูลของผู้ป่วยไปยังกายภาพของ รพช. นั้นโดยตรง แล้วข้อมูลได้ส่งจาก ward ของ รพศ. ไปแล้ว กายภาพจะไปดูซ้ำอีก จะเข้าไปจัดการข้อมูลอย่างไร?

ตอบ.

กลุ่มโรค กายภาพบำบัด มีในระบบไว้แล้วครับ ไม่ต้องเพิ่มแยกใหม่ และในการส่งเคสออกไปจาก รพศ. สามารถทำได้ทั้งจากวอร์ด หรือ จนท.จากหน่วยงานกายภาพเอง

สำหรับการติดตามดูแล จากกายบำบัดส่วนกลาง สามารถทำได้โดยให้ จนท.กายภาพ ที่ต้องการกำกับดูแลงานนั้น ลงทะเบียนเป็น user ระดับจังหวัด ก็จะสามารถติดตามเคสได้ทั้งเครือข่าย ทั้งยังสามารถติดตาม คอย assign case ไปยังนักกายภาพผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ได้ และคอบลงความเห็น approve การดูแลได้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปิดเคส ครับ

โดยที่ข้อมูลตัวเลขรายงานก็สามารถนำมาวิเคราะห์แยกผลงานได้

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 8
พื้นที่ Case: FAQ (Frequently Asked Questions)
วันที่เพิ่มเข้า: 04/03/2018 07:57:42
เข้าชม: 232
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (5)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811