ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC พระนครศรีอยุธยา > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน พระนครศรีอยุธยา > ทรัพยากร-ความรู้

กรณีเคส OPD ลงวันที่อย่างไร?

เนื้อหา

กรณีเคส OPD ลงวันที่อย่างไร?

ตอบ.

เนื่องจากแบบฟอร์มกลาง บังคับให้ลงวันที่ Admit และ D/C  แต่เคส OPD หรือเคสอะไรก็ตามที่ไม่มีมีวัน Admit D/C

เพื่อแก้ปัญหาการปฏิเสธข้อมูลของระบบ จึงขอให้ผู้ส่งเลือกใช้วันที่ที่ส่งเคส ลงเป็นวัน Admit และ D/C เป็นวันเดียวกันได้เลยครับ

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 7
พื้นที่ Case: FAQ (Frequently Asked Questions)
วันที่เพิ่มเข้า: 04/03/2018 07:45:05
เข้าชม: 196
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (11)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811