ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC พระนครศรีอยุธยา > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน พระนครศรีอยุธยา > ทรัพยากร-ความรู้

แบบฟอร์ม palliative care สามารถปรับเพิ่มตามบริบทได้หรือไม่?

เนื้อหา

แบบฟอร์ม palliative care สามารถปรับเพิ่มตามบริบทได้หรือไม่?

ตอบ.

แบบฟอร์มตอบกลับ ในทุกๆกลุ่มโรคที่มีในระบบ ได้รับการคิดและ approve มาจากทีมเจ้าของคลินิกนั้นๆจากหลายๆเครือข่ายที่ใช้ระบบมาก่อนเรา ดังนั้นเนื้อหาและประเด็นที่บรรจุไว้ค่อนข้างครอบคลุมเพียงพอที่จะตอบโจทย์ตามมาตรฐานการดูแลของแต่ละกลุ่มโรค

แต่ถ้าหากพบว่าจากการใช้งานแล้ว ยังมีส่วนที่ไม่ตรงตามบริบท ที่ยอมให้ขาดไม่ได้จริงๆ ก็สามารถแจ้งปรับเลี่ยนมาได้เลยครับ แต่ขอให้เป็นข้อสรุปตกลงกันเข้าใจกัน และพร้อมที่จะใช้ร่วมกันในเครือข่ายจังหวัดของตนเองก่อนครับ เพราะท้ายที่สุดเจ้าของคลิกนิกนั้น จะเป็นเจ้าของข้อมูล และเป็นผู้คอยสนับสนุนตอบข้อซักถามที่เกี่ยวจากเครือข่ายผู้ใช้งาน ด้วยตนเองครับ

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 6
พื้นที่ Case: FAQ (Frequently Asked Questions)
วันที่เพิ่มเข้า: 04/03/2018 07:40:33
เข้าชม: 140
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (3)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811