ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC พระนครศรีอยุธยา > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน พระนครศรีอยุธยา > ทรัพยากร-ความรู้

โรงพยาบาลอำเภอต้องการมี ward ในระบบ ทำได้หรือไม่?

เนื้อหา

โรงพยาบาลอำเภอต้องการมี ward ในระบบ ทำได้หรือไม่?

ตอบ.

ทำได้แต่ไม่ควรทำ เพราะโปรแกรมจะจะใหญ่เทอะทะ ไม่น่าดู

วิธีแก้ปัญหา เพื่อให้ทราบที่มาว่าเคสมาจาก ward อะไร ให้ผู้ส่งเพิ่มวงเล็บชื่อward หลังชื่อตัวเองในตอนส่งครับ

ข้อมูลนั้นจะไปปรากฎในรายงาน สามารถทำรายงานแยกราย ward ของโรงพยาบาลอำเภอได้เช่นกันครับ

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 5
พื้นที่ Case: FAQ (Frequently Asked Questions)
วันที่เพิ่มเข้า: 04/03/2018 07:28:53
เข้าชม: 97
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (3)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811